miércoles, 26 de mayo de 2010

Cayo Petronio Masilio


Cayo Petronio Masilio, nascut a Massilia(Marsella), famos per ser arbitre de la
elegancia en la cort de NERO i també, un gran escritor cásic conegut especialment
per el sei llibre EL SATIRICO, obra de costums qie ironitzaba sobre la epoca en
que vivia i posan en evidencia el llibertinatge de Neró. Les orgies orgies queden
reflectides en el sopar de TRIMALCION, obra mestra descriptiva. La vida de
PETRONIO esta novelada i pasada el cinema amb el titol de QUO VADIS.

No hay comentarios:

Publicar un comentario