miércoles, 26 de mayo de 2010

Cayo Petronio Masilio


Cayo Petronio Masilio, nascut a Massilia(Marsella), famos per ser arbitre de la
elegancia en la cort de NERO i també, un gran escritor cásic conegut especialment
per el sei llibre EL SATIRICO, obra de costums qie ironitzaba sobre la epoca en
que vivia i posan en evidencia el llibertinatge de Neró. Les orgies orgies queden
reflectides en el sopar de TRIMALCION, obra mestra descriptiva. La vida de
PETRONIO esta novelada i pasada el cinema amb el titol de QUO VADIS.

aqua virgo


En les ciutats romanes, els acueductes eren els portadors de l'aigua provinent de fonts llunyanes.

Eren construcciones consistents en una serie d'arcs que en la part superior i havia una canalitza-

ció.

Desde l'inici els aqueductes tenien una certa inclinació perque l'aigua pugues circular, aixó feia

que el liquit agafes una gran velocitat, amb el consequent perill.

Els romans van solucionar aquest problema a base de col-locar fonts que aturaben el aigua;

per aixó Roma te tantes fonts.

AQUA VIVA es l'antic nom de la FONTANA DE TREVI.emperadors romans


Sens dubte, el primer empertador roma va ser en JULI CESAR, si be oficialment no ho está reconegut, el considerat com el primer oficial va ser OCTAVI AUGUST, seguit de TIBERI , CLAUDI, NERÓ, en un periodo mol curt s'hen van succeir tres (galva, Viteli,etc.) fins arribar a VESPASIÁ que va posar ordre al desgavell a la falta dún govern fort. El va succeir el seu fill TITUS fin arrivar al gran emperador que va conseguir la gloria mes gran de ROMA, TRAJANO.lunes, 24 de mayo de 2010

Tarraco

Ciutat situada en la Citerior i capital d'aquella zona, va ser fundada per august

catalunya

Territori que en principi va ser colonitzat per grecs i romans, a la caiguda del Imperi Roma